dressler.com.pl27.02.2019 r.: Ogłoszenie Dressler Dublin sp. z o.o. o przyjęciu planu podziału:

Zarząd spółki Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000688140, NIP: 5252498568, REGON: 142759597 (dalej jako „Dressler Dublin”) ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 25 lutego 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Firmy Księgarskiej Olesiejuk Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Dzielonej na Dressler Dublin (podział przez wydzielenie) o treści jak w załączniku.


Pobierz plan podziału poprzez przeniesienie części majątku >>